پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

کمک خیرین به بهداشت و درمان دزفول

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول کمک خیرین حوزه سلامت به بخش بهداشت و درمان را قابل توجه دانست و گفت:خیرین سلامت دزفول با تامین تجهیزات پزشکی