پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

آمریکایی‌ها هیچ وقت دشمنشان را به سادگی رها نمی‌کنند و تا زمانی که زیر پاهایشان له نکنند آرام نمی‌گذارند/ رقابت در کشور بر سر آشتی با آمریکاست نه کمک به انقلاب

منوچهر محمدی در دانشگاه جندی شاپور دزفول: در انتخابات دو سال پیش رقابت بر این نبود که ما چگونه می‌توانیم بهتر به انقلاب کمک کنیم رقابت بر این بود که