پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

روی زیاد

دزمهراب – محمد رشید نژاد : یکی از عواملی که باعث پایداری گروه های کوچک و بزرگ می شود،به واقع معکوس لغویِ زیاده روی،یعنی روی زیاد است. خودتان را جای

رکورد رکود

دولت تدبیرو امید با شعار سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور توانست رای اکثریت مردم را به دست آورده و در انتخابات سال 92 پیروز شود. رئیس جمهور منتخب به