پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مسابقه کتابخوانی موبایلی خاطرات شهدا

به گزارش دزمهراب مسابقه کتابخوانی  موبایلی خاطرات شهدا به همت حوزه بلال ناحیه مقاومت بسیج دزفول برگزار میگردد در این خصوص سروان بیانی فرمانده حوزه بلال ناحیه مقاومت بسیج دزفول