پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

معرفی ظروف ایرانی

    1- ظروف چینی الف) توس چینی  مجتمع كارخانجات توليدي توس چيني یکی از بزرگترين توليد كننده های چيني مظروف در خاور ميانه با ظرفيت ساليانه 22000 تن چيني ، در