پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

تعريف و راهکارهای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتي 2: تعريف و راهکارها دزمهراب : پيرو نوشتار قبلي که در آن به تاريخچه اقتصاد مقاومتي اشاره شد؛ در اين مقاله قصد داريم تعريفي از اقتصاد مقاومتي ارايه