پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

روی زیاد

دزمهراب – محمد رشید نژاد : یکی از عواملی که باعث پایداری گروه های کوچک و بزرگ می شود،به واقع معکوس لغویِ زیاده روی،یعنی روی زیاد است. خودتان را جای

خودمان را نزنیم…

دزمهراب – محمد رشید نژاد : صبح جمعه به عشق سلام های پرشور عموهای فتیله ای از خواب پا می شوند و به اصرار عموهای فتیله ای صبحانه می خورند

رویت هلال برجام

از سطح زمین که با تلسکوپِ انصاف،هلال ماه برجام را رؤیت می کنیم به نکاتی شگرف پی می بریم.اول انتظار طولانی مدت ما برای به ثمر رسیدن برجام،مانند انتظار برای