پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

سنگ اندازی برای کارخانه لوله سازی دزفول

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه برای احداث کارخانه لوله‌سازی دزفول سنگ‌اندازی می‌شود. عباس پاپی‌زاده گفت: با وجود رکود شدید اقتصادی جای خوشحالی دارد طی 3 سال گذشته در شهرستان