پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

نهضت آسفالت شهرداری دزفول!

از زمانی که نهضت آسفالت توی دزفول به راه افتاده به وضوح میشه تغییرات رو احساس کرد طوری که وقتی به سطح آسفالت خیابون ها نگاه میکنید مثل شیشه صاف