پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

واحد چهار نیروگاه سد دز وارد مدار شد

واحد چهار نیروگاه سد دز که از سال۱۳۹۶ برای بهینه سازی از مدار خارج شده بود در خرداد ماه وارد مدار شد و به جمع نیروگاه‌های تولیدی برقابی استان اضافه