پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

خسارات پسابرجام

دزمهراب ، امیرعلی صفا : بله، دقيقا. من هم اگر اين روزها در بالا‌پائین‌ کردن‌های وب‌گردی‌م به تیتری مثل بالا برخورد کنم، احتمال‌ش تقریبا نزدیک به صفردرصد است که مطلب