پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

گاز گرفتگی هشت نفر در شهیون

به گزارش دزمهراب رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: مسمومیت ناشی از گاز منوکسیدکربن در بخش شهیون دزفول هشت نفر را روانه بیمارستان