پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

مطالبات اعضای شورا در استیضاح شهردار به حق و قانونی است عده ای برای ابقای خود در فضای شهر وشهرداری موج سواری رسانه‌ای نکنند

به گزارش دزمهراب محسن ریاضی عضو شورای شهر دزفول در یاداشتی تحت عنوان استیضاح شهردار،آری⭕️،خیر⭕️ نوشت: چندی است که موضوع طرح سوال از شهردار دزفول،باعث مباحثی در سطح جامعه شده