یکی از معضلات شهر دزفول یکه تازی مدیرانی است که ضعف عملکردشان به وضوح دیده می شود ولی همچنان با بلندگوی هیاهو و سفسطه ،و ارتباط گیری با مدیران رده های بالاتر ،میدان داری می کنندو مجال از را ازحضور وخدمت دیگران در پست های مدیریتی  می گیرند.
صندلی
چندی پیش فرماندار ویژه بعد از صدور حکم انتصابش به عنوان فرماندار دزفول اعلام کرد:
احسانی در آن روز تعداد این مدیران را ۱۳ نفر اعلام کرد و وعده داد که برای حل این مسئله اقدامات لازم را انجام دهد.بی گمان احسانی نیز به ضعف اساسی در عملکرد اینان وفرسوده بودنشان پی برده بود.ولی به هر حال جدا کردن این گروه از میز خوش نشین ریاست با آن همه ارتباطات و تلاشی که برای حفظ میز خود به مدد تاثیر گذاری پرتقال های شیرین و کلوچه های اعلای دزفول  انجام می دهند کار بسیار پیچیده و سختی است.به هر حال وعده ای بود که لازم بود  تحقق یابد.
حال چه شد ؟،که رفت ؟و که آمد؟و احسانی به چه میزان در تحقق وعده اش موفق بود بماند و بی شک خود او پاسخگوست .وبه این سوالات پاسخ خواهد داد.
متاسفانه آنچه مشهود است ،این رویکرد منفی همچنان ادامه دارد وصدمات بیشماری را به حوزه مدیریتی شهرستان وارد نموده است
و صد حیف که تلاش های منفی وپنهانی از سوی برخی با اغراض خاص و باندی در جهت تغییر در حوزه مدیریتی شهر صورت گرفته و به صورت خزنده در حال اجراست  و از آنجا که با نگاه شخصی و سلیقه گروهی همراه است ضررهای بیشتری را به این حوزه وارد خواهد نمود.
امیدواریم مسئولین تاثیر گذار شهرستان هر چه سریعتر به خود بیایند وبا رصد دقیق ودقت نظر بیشتری ،با کار کارشناسی و بدون تاثیر پذیری از دیدگاههای سیاسی ،گروهی و قومیتی نسبت به انتخاب و گزینش مدیران توانمند این روند را تغییر دهند.
دزفول امروز