پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

شهردار جدید

مدتی بود که قصد داشتم پیرامون وقایع اخیر شهر مطالبی بنویسم که انتصاب و آغاز دوره کاری شهردار جدید بهانه ای برای طرح این مطلب شد.

اولا مسئله انتخاب شهردار جدید توسط شورای جدید مسئله ای کاملا طبیعی و عادی و طبق روال قانونی بود، این حق و وظیفه شورای جدید در هر شهر بزرگ یا کوچکی است، پس تجمع و اعتراض های بی مورد کاری خلاف قانون و خلاف شان شهر ما بود.

ثانیا از برخی اعضای شورای شهر رفتارهایی خلاف شان دیده شد که انتظار آنرا از برخی افراد با تجربه  و با سابقه در مدیریت شهری و شورا نداشتیم، اقتضای کار شورایی اختلاف سلایق و تعارض آراست اما مهم این است که این اختلاف نظرها باعث اختلال در کار شورا و مدیریت شهری نشود.

ثالثا ضمن ارج نهادن به خدمات ارزنده ای که در دوران تصدی مدیریت گذشته شهرداری که هر انسان منصفی نمی تواند منکر آن باشد اما کارهای برزمین مانده زیادی وجود دارد که از مجموعه مدیریت جدید شورا و شهرداری انتظار می رود آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند (طرح این مطالب صرفا بعنوان مطالبات شهروندان است و نه تعیین تکلیف، چرا که هر شهروند حق مطالبه از مسئولین را دارد).

1- مسئله آسفالت خیابان ها که از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند بخصوص برخی معابر عمومی که محل تردد اکثر همشهریان یا مسافران شهرهای همجوار است و باعث نمود منفی در ذهن رهگذران است کافی است وضعیت معابر شهر را با برخی شهرهای کوچک سایر نقاط مقایسه کرد تا متوجه ضعف و نقصان آنها شد.

2-  مسئله ترافیک شهر، بخصوص در مسیرهای مرکزی شهر که باید توجه داشت صرفا با احداث تقاطع های غیر همسطح و سایر طرح های کوتاه مدت حل شدنی نیست و لازم است طرحی جامع و آینده نگر طراحی شود.

3- مسئله زیبا سازی شهر و به اصطلاح مبلمان شهری در سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته بخصوص ساخت وسازهای بی رویه در بافت مرکز شهر که لازم است شهرداری با توجه به وظیفه قانونی خود به آن توجه کند(مانند تشکیل سازمان زیباسازی شهری).

4- اما مهمترین و شاید کلان ترین کار که شهردار محترم خود نیز در مواردی متذکر این موضوع شده اند نگاه فرهنگی است که در راس می توان به تشکیل  معاونت یا سازمان فرهنگی اجتماعی (یا فرهنگی هنری) اشاره کرد که خود فرصت (یا به اصطلاح پست) مستقلی می طلبد.

80492728-3619401

اخبار مرتبط