مذهبی یا مسلمان - پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب شهرستان دزفول
9th، ژوئن 2013
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: 9 th ژوئن 2013 ساعت 11:15 ق.ظ | کد خبر: 3591  

ajjel

نکته اول:گفتم که مذهبی نداریم وهمه مسلمانیم. گفتم که مسلمان به معنای واقعی اش شیعه است وبس واسلام و شیعه رابطه تساوی دارند نه عام وخاص من وجه.

نکته دوم:این بحث در مورد نوع نگاه شیعه به آرمان مکتبش است. امیدوارم به طور خلاصه آنچه در ذهن دارم بیاورم.

آرمان آنچیزی است که هرفرد ویا شخصی ویا گروه واندیشه ای با بهره گیری از برنامه ای قاعده مند جهت وصول به آن در حال تلاش است و مقصد نهایی بشمار میرود.

آرمان اسلام بهره مندی از نعمت های مادی ومعنوی وتشکیل حکومت جهانی اسلام برای رفع نیازهای بشری ، مبتنی بر وحی وعصمت جهت لقاءالله وسعادت اخروی است.

نگاه فرد مسلمان به آرمان مکتبش در حرکت وتلاش او در مسیر زندگی و انجام وظایفش بسیار اساسی ومهم است.چنانچه نگاهی مادیگرایانه ومنفعت طلبانه ودنیوی بر نگاهش حاکم شود درهمان گام اول متوقف می گردد ونحوه ارتباطش با دین به صورت تجاری است وتا لحظه ای در چارچوب دین باقی می ماند تا به منافعش لطمه ای وارد نشود(اگر این مطلب را در ذهن داشته باشیم که میل به بقا وجاودانگی در انسان همیشگی است دائماٌ مسلمان ما متوقف ودر حال معامله است)

اما اگر نگاه او نگاه مبتنی بر دین باشد ومنافع دینوی وتمایلات پست را پلی جهت رسیدن به سعادت والا (که ماندن در مسیر وحی وانجام وظیفه در حکومتی تحت نظر معصوم و عدالت محور به معنای حقیقی کلمه است) بداند، زندگی وحیاتش دائماً در حرکت وتکاپو است و آرام و قرار نخواهد داشت و در زیر سخت ترین فشارها نیز احساس شادمانی می کند.

نگاه مسلمان به آرمان مکتبش نگاهی غیر قابل وصول نیست وچنانچه در خود توانایی دست یافتن به آرمان رانمی یابد آن راتحقیر نمی کند وبه کاوش در علل عدم دستیابی به هدف روی میآورد وبه رفع موانع می پردازد.مسلمان خود را وقف رسیدن به مساله ای می کند که هرچند سخت است ولی دست یافتن به آن غیر ممکن وغیر عقلی نیست.ایجاد حکومت جهانی سخت اما قابل وصول است. استفاده از بهترین نعمتهای دنیایی ومادی در جهت رفع نیاز ورفتن به مراتب بالاتر ممکن است لکن نیازمبرمی به اخذ معرفت وشناخت داردتا به درستی در یابیم /از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود/به کجا می روم آخر ننمایی وطنم.

مسلمان زمانی به انتهای رشد می رسد که بداند مراحل رشد دینی به چه ترتیبی است. وظیفه وویژگی مسلمان این است که بداند از کجا سیرش را شروع وبه کجا وچه هدفی ختم می کند. تفاوت کلی که یک مسلمان واقعی با یک مسلمان غیر واقعی در همین نهفته است که او میداند و این دیگری در غفلت است.

چرایی وسوال همیشه همراه مسلمان واقعی است وکاوشگری است، که سیری ناپذیر است وبرای وصول به حقیقت خاموشی وسکون ندارد ومسائل را از منظر ومنظار دین می بیند ونقشه راهنما را از قرآن وسنت استمداد می کند.

باشد که در زیر لوای آن ذخیره ی الهی که راهنمای قله آرمان تشیع است بتوانیم به سر منزل مقصود نایل آییم.آروزی ما مسلمانان این است.ان شاءالله.

ارسال نظر

     


-->