پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

چهارفرزندرهبرانقلاب در یک قاب

si7z0fg_494

راست بالا: سید مصطفی خامنه ای. راست پایین سید مجتبی خامنه ای. چپ بالا سید مسعود خامنه ای. چپ پایین سید میثم خامنه ای

اخبار مرتبط