پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه می‌شود/ آیا پاپی زاده تاریخ‌ساز می شود؟

دزمهراب: تاکنون چندین بار شاهد افزایش تعداد نمایندگان در سطح کشور بوده ایم و اگرچه حسبِ قانون و جمعیت، دزفول باید سالها پیش دارای نماینده دوم میشد، این اتفاق به دلایل مختلف عملی نشد به گونه ای که برای اکثریت شهروندان داشتن دو نماینده به آرزویی محال تبدیل شده است.

از مهمترین دلایل عملی نشدن این خواسته به حقِ مردم دزفول، میتوان موارد ذیل را نام برد:

1.ناتوانی نمایندگان ادوار مجلس در ایجاد لابی و امکان چانه زنی
2.اولویت نبخشیدن به موضوعات، پرداختن غیرضروری به مسایل حوزه انتخابیه و غفلت از موضوعات درون پارلمانی
3.عدم تمایل شخصیِ نماینده وقت به اضافه شدن یک نماینده و شریک دیگر درکنار خود و کاهش احتمالی قدرت و نفوذ در حوزه انتخابیه

با مرور اجمالی اتفاقات دوران نمایندگی جناب آقای پاپی زاده، به راحتی میتوان دریافت که ایشان هم توان لابی گری فوق العاده و نیز دقت زیاد در اولویت بخشیدن به امور و صرف وقت مورد نیاز برای هر مسأله ای را دارا هستند و تنها نگرانی از باب مورد سوم به ایشان وارد است که:

آیا خودِ مهندس پاپی زاده نیز، قلباً تمایل به اضافه شدنِ یک همکار در حوزه انتخابیه خود را دارند یا خیر؟

که شاید مهمترین دلیل نیز در طی سالهای گذشته که باعث عدم ایجاد انگیزه برای نمایندگان وقت، پیگیری و احقاق حقی از دست رفته برای دارالمومنین میشد، مورد سوم که قبول یک شریک در بالاترین سطح تصمیم گیری در کنار خود میباشد بوده است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا پاپی زاده اینبار برای این شهر تاریخساز می شود و یا اولویت های او به شیوه ای دیگر چیدمان شده است.

اخبار مرتبط