پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

حضور پرشور در راهپیمایی روزقدس سیلی محکمی به استکبار جهانی خواهد زد

روزقدس روزحیات اسلام است.امام خمینی (ره) به گزارش دزمهراب روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج دزفول دربیانیه ای آحادمردم  وبسیجیان سلحشوررابه حضوردرراهپیمایی روزجهانی قدس دعوت کرد. دراین بیانیه آمده است رژیم

پیام قدردانی فرمانده ناحیه دزفول ازحضورحماسی مردم دزفول درراهپیمایی روزجهانی قدس

به گزارش دزمهراب پیام قدردانی سرهنگ پاسدارعبدالامیرمحتشمی رادفرمانده ناحیه دزفول ازحضورحماسی مردم دزفول درراهپیمایی روزجهانی قدس به شرح ذیل می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم “روزقدس روزاسلام است امام خمینی